Zásady ochrany osobních údajů

nutné byrokratické minimum
Nabídka služebOn-line kalkulátor

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

verze 1. účinná od 1.10.2019

 

Naše společnost Fenji Investment Group, s.r.o., IČ: 26855801, se sídlem Tovární 65, 549 81 Meziměstí, zapsaná v obchodních rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37909 (dále jen „správce“) jasně a otevřeně sděluje, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

 

Respektujeme vaše právo na soukromí. V zájmu transparentnosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je předáváme, jaká máte práva a mnoho dalšího.

 

 1. Ochrana osobních údajů je pro nás prioritní ve všem, co děláme. 

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaši kontrolu nad vašimi osobními údaji a je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim. Kdykoliv Vás požádáme o informace, potřebujeme je, o víc nežádáme. Pro ověření, že skutečně Vy nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů, využíváme funkci double opt-in potvrzujícího e-mailu.

 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete přímo při objednání služeb nebo při online komunikaci nebo nepřímo. Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jak povinné údaje: kontaktní informace a platební údaje tak nepovinné. Bez uvedení povinných údajů u nás není možné službu objednat. Dobrovolně nám sdělujete osobní údaje tam, kde Vás žádám o udělení souhlasu, např. u registrace k newsletteru, u poptávkového formuláře, cenového konfigurátoru služeb, kontaktního formuláře, on-line chatu, poradny, diskuze apod.

Některé údaje získáváme tak, že zaznamenáváme, jak používáte náš web, pomocí souborů cookies.

Data získáváme také od třetích stran. Údaje získané od třetích stran chráníme podle postupů popsaných v těchto zásadách. Tyto zdroje údajů od třetích stran se v průběhu času mohou lišit, ale mimo jiné zahrnují:

 • sociální síť Facebook, když našemu webu nebo zboží zadáte to se mi líbí nebo nás sledujete,
 • poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají určit polohu podle vaší IP adresy, abychom na základě vaší polohy mohli přizpůsobit ceny.

 

Je to legální?

ANO, protože dodržujeme právní důvody zpracování osobních údajů:

 1. je to nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a s tím spojené zaplacení a dodání díla, případně služeb,
 2. je to nezbytné pro splnění právní povinnosti – např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 3. je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí strany (viz. níže),
 4. udělil/a jste nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

V některých případech se tyto právní důvody překrývají.

 

Co jsou naše oprávněné zájmy?

V některých případech, které pečlivě zvažujeme, zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom si zajistili ochranu právem chráněných zájmů. Takové zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, ale můžete proti tomu podat námitku formou odkazu v e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mail: myjsme@jednoducheweby.cz nebo telefon: (+420) 608 / 882 444

 

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • když u nás poptáte službu, můžeme Vám poslat obchodní sdělení nebo Vás požádat
 • o hodnocení spolupráce (recenze),
 • když navštívíte náš web, můžeme do Vašeho zařízení uložit soubory cookies.

 

Za jakými účely zpracováváme Vaše osobní údaje a na jak dlouho?

 1. objednání a realizace služeb přes internet, potřebujeme to k:

vyřízení Vaši poptávky, uhrazení ceny za služby, doručení potřebných dokumentů, k zasílání oznámení o stavu realizace nebo o případných revizích objednaných služeb, k vaší identifikaci a k potvrzení vašeho zákonného věku pro objednání služeb, k poskytování různých možností plateb

 • na dobu 10 let osobní údaje uvedené na daňovém dokladu,
 • na dobu 3 let od posledního nákupu,

 

 1. nabídka našich služeb: přijde Vám e-mail (max. 4x za měsíc) se zajímavými akcemi, článkami anebo slevami,
 • na dobu 3 roku, když naší skvělé nabídky nevyužijete,
 • na dobu 3 let od posledního nákupu

 

 1. zjištění Vaší spokojenosti s dílem anebo službami nám pomáhá je zlepšovat: pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení.
 • na dobu 3 let od posledního nákupu

 

 1. správa zákaznického účtu včetně historie objednávek (registrace): budeme Vám moci nabídnout výhody
 • na dobu 3 let od posledního nákupu

 

 1. online komunikace, marketing, personalizace reklamy
 • na dobu 3 roku u služby: registrace k newsletteru, u poptávkového formuláře, cenového konfigurátoru služeb, kontaktního formuláře, on-line chatu, poradny, diskuze
 • na dobu 3 let od posledního poptání služeb u reklamy či nabídky služeb přímo Vám na míru

 

K čemu potřebujeme Váš souhlas?

 • vedení zákaznického účtu (registrace) včetně historie objednávek,
 • marketingovým činnostem, personalizaci reklam,
 • komunikaci on-line (registrace k newsletteru, u poptávkového formuláře, cenového konfigurátoru služeb, kontaktního formuláře, on-line chatu, poradny, diskuze).

 

 Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

 1. u objednání díla anebo služeb přes internet:
 • identifikační údaje: jméno, příjmení a titul, obchodní název, IČO, DIČ, bydliště, sídlo
 • kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další podobné informace
 • platební údaje a historie plateb
 • údaje o poptávaných službách
 • údaje o Vašem zařízení: IP adresa, identifikátor zařízení (například u telefonů číslo IMEI), lokace, informace z cookies, údaje z RFID tagů a o tom, jak vy a vaše zařízení komunikujete s naším webem, například vyhledávací dotazy, záznam z robotické chatovací služby
 1. u nabídky našich služeb (newsletter): jméno, příjmení, e-mailová adresa
 2. u zaslání dotazníků spokojenosti (recenze): e-mailová adresa, obchodní název, jméno, příjmení, rozsah objednaných služeb
 3. pro využívání služeb registrovaného zákazníka a ostatních služeb jako zasílání newsletteru bez nákupu zboží, zasílání reklamy či nabídky zboží přímo Vám na míru, poradna, diskuze, dotaz na produkt, kontaktní formulář (k tomu potřebujeme Váš souhlas):
 • přihlašovací údaje k registrovanému účtu: identifikační a kontaktní údaje, uživatelské jméno, heslo, nápovědy k heslům a další informace o zabezpečení používané k ověřování a přístupu k účtu, datum narození, historie nákupů,
 • pro online komunikaci: jméno, příjmení, e-mailová adresa, údaje o zařízení, údaje o službách
 1. marketingového zpracování Vašich preferencí
 2. personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní

  

 1. Budeme vás chránit

Zlepšujeme služby. Podnikli jsme technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Aby byly platby kartou u nás co nejbezpečnější, všechny informace jsou odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. To znamená, že informace prochází přes zabezpečené připojení a že vaše údaje o platební kartě nemohou externí strany přečíst. Při platbě kartou spolupracujeme s autorizovaným platebním zprostředkovatelem, který nám pomáhá přímo u vaší banky ověřit, že karta je platná pro nákupy. Děláme to prostřednictvím našich služeb a sdílením informací s vámi. Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy pouze na území Evropské unie. Nepředáváme je do třetích zemí mimo EU.

 

 1. Rozhodnete se, kolik s námi sdílíte

Abychom vám poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy, shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše aplikace používány. To znamená, že když používáte náš web, zjišťujeme, jaké funkce jsou nejčastěji využívány a jaké akce spouštějí chybové zprávy. Nicméně, pokud se vám nelíbí sledování, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit soubory cookies.

  

 1. Vybíráme poskytovatele služeb, kterým můžeme důvěřovat

Jsme součástí internetové společnosti, ve které nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny třetím stranám (příjemcům, zpracovatelům Vašich osobních údajů), aby nám pomohly poskytovat naše služby. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme. Mají přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jejich činnosti, a jsou zavázány na základě zpracovatelské smlouvy je chránit, neprozradit a nepoužít k jiným účelům. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

 

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní úřady, Policie ČR).
 • Poskytovatelé služeb: účetní, daňový poradce, advokát, správce sítě, poskytovatel cloudových služeb, poskytovatelé poštovních služeb a dopravci, případně jejich partneři, poskytovatelé komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací, poskytovatel servisních služeb informačního systému či výpočetní techniky, poskytovatelé analýz, auditu, platebních služeb a zpracovatelé plateb, marketingových služeb.
 • Konkrétní příjemci Vašich osobních údajů budou firmy The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (provozovatel služby Mailchimp), Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (provozovatel služby Facebook Ads a sociální sítě Facebook), Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (provozovatel služeb Google Adwords, Google Analytics, Google Merchant, aj.), Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 15000, Praha 5 (provozovatel služby Sklik, Firmy.cz, Zboží.cz), Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27, 19000 Praha 9 (dopravce), Uloženka s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 (dopravce), Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno (provozovatel služby on-line chatu Smartsupp), Collabim s.r.o., V Háji 1183/22, 170 00 Praha 7 (provozovatel analytické služby Collabim), GOPAY s. r. o., Planá 67, 370 01 České Budějovice (provozovatel platebního systému GoPay), Jitka Kolomazníková, Výkleky 23, PSČ 75125 (účetní).
 • Další příjemci dle potřeb správce, které však v současné době nevyužíváme.

  

 1. Jaká jsou vaše práva? 
 • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst.

3 GDPR),

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR),
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR),
 • právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR),
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

 

V případě uplatnění výše uvedených práv se na nás můžete kdykoliv obrátit, a to na kontaktní adresu: myjsme@jednoducheweby.cz nebo telefon: (+420) 608 / 882 444

 

Právo na odvolání souhlasu můžete využít jen v případech, kdy jste udělil/a souhlas se zpracováním osobních údajů. Toto právo nemůžete uplatnit, když jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem objednávky služeb přes internet nebo za účelem přímého marketingu.

 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás (bezplatně jednou za rok) získat potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná, jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

 

Máte také právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili či doplnili na základě Vaší žádosti nepřesné či neúplné osobní údaje, které o Vás vedeme.

 

Právo na výmaz osobních údajů máte, pokud o to požádáte a jsou splněny podmínky podle čl. 17 GDPR, například odvolal jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány, pokud byly zpracovány protiprávně atd. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy.

 

Máte také právo požadovat omezení zpracování (odmítáte výmaz), které představuje pro naši společnost povinnost označit Vaše osobní údaje a již je nezpracovávat, pouze ponechat uložené.

Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech jako prodávajícího pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, hodnocení nákupu), máte právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytl/a, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 

V případě, že budete jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů naší společností, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Více informací o Vašich právech jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Neexistuje soukromí bez zabezpečení

Poskytujeme zabezpečené služby, díky nim uchováváme osobní údaje v bezpečí před kybernetickými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti, Vám můžeme nabídnout skutečně bezpečné digitální služby. Naše data jsou uložena na území Evropské unie. Garantujeme, že Vaše osobní údaje nebudeme přenášet mimo EU.

 

Připraveni dát se do toho s námi?

Pojďme nato! My jsme už na značkách!
Zadat nezávaznou poptávkuOn-line kalkulátor